PO CO ZAMAWIAĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ?

W życiu Kościoła najważniejsza jest Msza św. W Eucharystii bowiem uobecnia się Pascha Jezusa Chrystusa – Jego wcielenie, życie, męka, śmierć i zmartwychwstanie. Jezus Chrystus daje nam udział w swojej śmierci – śmierci dla grzechu, abyśmy i my mogli powstawać do nowego życia – życia w miłości.

Ofiarowanie Mszy św. w jakiejś intencji to dar duchowy, jakim możemy obdarowywać naszych bliskich i dalekich, żyjących i zmarłych.

ZA KOGO I O CO MOŻNA MODLIĆ SIĘ W INTENCJI MSZALNEJ?

Jezus Chrystus ogarnia każdego człowieka. Intencją mszalną można więc objąć żywych – naszych bliskich i dalekich,przyjaciół i osoby, z którymi nam trudno, świeckich i kapłanów, z okazji urodzin, jubileuszy czy ważnych wydarzeń w ich życiu.
Możemy się także modlić za naszych zmarłych – o pełne uczestnictwo w życiu Bożym.
Możemy się modlić także w intencjach ogólnych – za Kościół, za Ojczyznę, o pokój, o powołania i za rodziny.

ILE TO KOSZTUJE?

Dawniej dawano dziesięcinę z własnych dochodów, teraz dajemy „co łaska”. Dajemy na tacę – w ten sposób utrzymujemy kościół parafialny – możemy dzięki tej ofiarności dbać o jego wygląd i stan materialny.

Kiedy prosimy o odprawienie mszy św., dołączamy ofiarę. Nie jest to zapłata za modlitwę; msza św. jest za darmo – cenę zapłacił Chrystus. Ofiara jest podstawowym źródłem utrzymania kapłanów w parafii, to rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada.

MSZE INDYWIDUALNE

Rozkład Mszy Świętych indywidualnych w roku 2020/2021:

 • w niedziele i uroczystości: 7.30, 9.00, 12.00, 13.30 (poza wakacjami), 18.00, 20.00. Na każdą godzinę tylko jedna intencja – nie ma koncelebry, czyli liturgię sprawuje tylko jeden kapłan.
 • w tygodniu: 7.00, 7.30, 8.00, 17.00, 18.00. Na każdą godzinę tylko jedna intencja – nie ma koncelebry, czyli liturgię sprawuje tylko jeden kapłan.

Msze Święte można zamawiać w następujący sposób:

 • w zakrystii kościoła: po każdej Mszy Świętej.
 • w kancelarii parafialnej: w godzinach pracy kancelarii.
 • zdalnie – telefonicznie: w godzinach pracy kancelarii.

Rezerwacje intencji:

 • wyłącznie w kancelarii parafialnej lub zdanie – telefonicznie: Rezerwując intencje z wyprzedzeniem należy podać numer telefonu do kontaktu. Jeśli tydzień przed zaplanowanym terminem nie zostanie zgłoszona intencja – rezerwacja traci ważność. Podanie intencji nie wiąże się z koniecznością natychmiastowego wniesienia ofiary – tę można złożyć przed samą liturgią.
 • Od 15 września 2020 r. w kancelarii będzie dostępna KSIĘGA INTENCJI MSZALNYCH NA ROK 2021. Zachęcamy do zamawiania Mszy z odpowiednim wyprzedzeniem, by uniknąć sytuacji braku wolnych terminów.

MSZE ZBIOROWE

W naszej parafii Msze Święte są odprawiane w następującym porządku:

 • w każdą niedzielę o 10.30 – SUMA PARAFIALNA
 • każdego 22. dnia miesiąca o 18.00 – Msza Święta wotywna ku czci Św. Rity.
 • w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca – Msza Święta za zmarłych polecanych w wypominkach.

Podczas Mszy Świętych zbiorowych jeden kapłan ogarnia modlitwą wiele intencji. Wszystkie z nich są kilkakrotnie wspominane w czasie liturgii.

MSZE GREGORIAŃSKIE

Msza święta gregoriańska oznacza 30 Mszy św. odprawianych w kolejnych dniach, ofiarowanych za jedną osobę zmarłą.

Cztery istotne elementy dotyczące Mszy gregoriańskiej, na które wskazuje Deklaracja Kongregacji ds. Duchowieństwa z dnia 24 lutego 1967 r. :

 • Msza św. sprawowana jest w intencji jednej osoby;
 • ofiarowana wyłącznie za osobę zmarłą;
 • odprawiana 30 razy (30 Mszy świętych), od 1 do 30 danego miesiąca;
 • w ciągu bezpośrednio następujących po sobie dni (bez przerw).

Ofiara mszalna za gregoriankę
Msze gregoriańskie to 30 mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takiej mszy to trzydziestokrotność ofiary jaka jest składana przy umawianiu jednej intencji mszalnej.

Ofiary mszalne można składać:

 • w zakrystii kościoła i kancelarii parafialnej: przy okazji zamawiania Mszy Świętej lub w przed samą Mszą.
 • zdalnie – przelew bankowy: na numer konta parafialnego. W tytule przelewu należy wpisać: MSZA ŚWIĘTA – DATA – GODZINA. Przy zamawianiu intencji należy zaznaczyć wybór tej formy wniesienia ofiary.