SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakrament małżeństwa należy, obok sakramentu kapłaństwa, do grupy sakramentów w służbie komunii. Jest zatem nastawiony na zbawienie innych ludzi; opiera się na służbie innym, dzięki czemu przyczyna się również do zbawienia osobistego.

Kościół naucza, że twórcą małżeństwa jest sam Bóg, a powołanie do małżeństwa wpisane jest w naturę człowieka, zarówno mężczyzny, jak i kobiety. Nie można małżeństwa zatem traktować jako instytucji czysto ludzkiej, gdyż swoje źródło znajduje u Stwórcy. Wzajemna miłość mężczyzny i kobiety jest obrazem miłości Boga; są on wzajemnie dla siebie stworzeni i stanowią jedno ciało, zgodnie ze słowami Chrystusa: A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało (Mt 19, 6).

– aktualne Metryki Chrztu narzeczonych
z dopiskiem „do ślubu kościelnego”,

– dowody osobiste,

– zaświadczenie z USC o braku przeszkód
do zawarcia małżeństwa między narzeczonymi (lub zaświadczenie o zawarciu wcześniej tzw. ślubu cywilnego),

– zaświadczenie ukończenia kursów przedmałżeńskich,

– potwierdzenie odbycia spotkań w poradni rodzinnej,

– informacje dotyczące świadków,

  • Termin ślubu najlepiej zarezerwować przynajmniej 6 miesięcy wcześniej.
  • Około 10 dni przed ślubem następuje spisanie Aktu Ślubu. Podpisy pod aktem składane są w samym dniu zawarcia Małżeństwa.
  • Narzeczeni we własnym zakresie wcześniej ustalają szczegóły uroczystości (muzykę liturgiczną oraz dekoracje) z s. Zakrystianką oraz p. Organistą.

Zapowiedzi przedślubne w naszej parafii są wygłaszane podczas głównej Mszy Świętej niedzielnej, czyli na sumie o godz. 10.30.

Młodzi zgłaszają chęć zawarcia małżeństwa w swoich parafiach zamieszkania. Obecnie w naszej archidiecezji zapowiedzi wygłaszane są dwukrotnie, w dwie kolejne niedziele.

Prawodawca zobowiązuje wszystkich wiernych, którym znane są przeszkody małżeńskie określonych nupturientów, do ujawnienia tych przeszkód kompetentnemu przełożonemu kościelnemu (kan. 1069). Konferencja Episkopatu Polski (kan. 1067), wydała w tej sprawie następujące przepisy: „Każde zamierzone małżeństwo należy ogłosić publicznie, gdyż nie jest to sprawa prywatna, interesująca tylko narzeczonych. Zapowiedzi ma obowiązek głosić własny proboszcz nupturientów” (tj. proboszcz stałego lub tymczasowego miejsca zamieszkania każdej ze stron).

– na ślubach w parafii posługuje organista miejsca,
– posługa organisty obejmuje całą Mszę św. ślubną – grę i śpiew,
– istnieje możliwość wyboru preferowanych pieśni liturgicznych i utworów organowych w ramach przepisów liturgicznych,
– p. Organista pomaga w organizacji muzyków-solistów (wokalistka, skrzypaczka, itp.) na uroczystości ślubne w kościele,

kontakt do Organisty:
Damian Pawłowski
te. 509-797-598

Osobą odpowiedzialną za wystrój kościoła na ceremonię ślubną jest s. Zakrystianka, której funkcję pełni obecnie s. Ludmiła CSSJ. Jako osoba zorientowana w kwestii dekorowania tego konkretnego wnętrza wskaże najlepsze i najciekawsze rozwiązania.

Kwestię wykonania dekoracji przez zewnętrzne studio florystyczne/ kwiaciarnię należy koniecznie skonsultować z Siostrą.

Parafia zapewnia dekorację kwiatową na ślub – po uzgodnieniu szczegółów Siostra robi zakupy na giełdzie kwiatowej. Dobrym zwyczajem jest, że młodzi fundują dekorację kwiatową na swój ślub i pozostaje ona w kościele na możliwie długi czas.

Nasz kościół posiada komplet krzeseł dla nowożeńców i świadków oraz klęcznik ślubny oraz białe pokrowce. W zasobach zakrystii są także dekoracje na ławki, ozdobne obręcze i szeroki wybór naczyń na kwiaty.

Kontakt do Domu zakonnego ss. św. Józefa
ul. Kaniowska 116
22 839 30 31

Siostrę Ludmiłę można także znaleźć w zakrystii.