SAKRAMENT CHORYCH

Obowiązek poproszenia kapłana ciąży na najbliższej rodzinie chorego. W przypadku ciężkiej choroby lepiej poprosić kapłana wcześniej, bowiem jest to sakrament umocnienia. Sakrament ten może być przyjmowany wielokrotnie, a nie tylko w przypadkach krańcowych.

Sakramentu namaszczenia chorych można udzielić w następujących przypadkach:

  • jeśli jest przewlekła choroba,
  • osobom starszym wiekiem,
  • przed operacją medyczną,
  • nieprzytomnym lub psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!

Kapłana z posługą do chorego lub umierającego wzywamy jak najszybciej i o każdej porze dnia lub nocy.

tel. ks. Proboszcza: 602-315-705

Praktyka duszpasterska pokazuje kłopoty z właściwym rozumieniem sakramentu namaszczenia chorych. Kiedy należy poprosić księdza z ostatnim namaszczeniem do chorego? Może najlepiej w ostatniej chwili życia, kiedy jest nieprzytomny, by niepotrzebnie nie denerwować chorego?

Sakrament chorych przeznaczony jest dla ludzi chorych, a nie umierających. Dlatego kapłan przybywający z posługą sakramentalną nie jest już zwiastunem bliskiej śmierci, ale raczej nadziei wypływającej z tego sakramentu.

Sakrament chorych jest namaszczeniem człowieka, połączonym z modlitwą. To ma pomóc choremu odpowiednio przeżyć chorobę, przybliżyć go do Boga, aby poradził sobie z problemami duchowymi związanymi z trudną sytuacją, a także, gdy taka jest wola Boża, zmniejszyć jego dolegliwości fizyczne. Dlatego gdy człowiek zachoruje poważniej, powinien poprosić kapłana o udzielenie sakramentu chorych. Jeśli nie zdąży w swojej parafii, to na pewno będzie miał taką okazję w szpitalu.

Do tzw. „ostatniego namaszczenia” należy wzywać kapłana bezpośrednio pod numerem ks. Proboszcz o każdej porze dnia i nocy.

tel. 602-315-705

Podczas zgłoszenia należy podać informację, czy chory jest przytomny, czy będzie w stanie przyjąć Komunię Świętą – Wiatyk.

Przygotowanie mieszkania:
stół nakryty białym obrusem,
krzyż,
świeca,
waciki,
woda do popicia dla chorego.

W czasie udzielania sakramentu namaszczenia chorych powinni modlić się wspólnie także domownicy.

Nasi kapłani odwiedzają chorych regularnie raz w miesiącu. Pragnienie przyjmowania kapłana z posługą sakramentalną (spowiedź, Komunia, namaszczenie) należy zgłosić telefonicznie bądź osobiście w kancelarii parafialnej lub u s. Mieczysławy CSSJ – parafialnej opiekunki chorych. Siostra jest odpowiedzialna za umawianie wizyt duszpasterzy u chorych.

Kontakt do Domu zakonnego ss. św. Józefa
ul. Kaniowska 116
22 839 30 31