Ruch Rodzin Nazaretańskich

Spotkania grupy odbywają się w poniedziałki o 19.00 w sali domu parafialnego przy ul. Mierosławskiego 6.


Opiekunem grupy jest ks. Mateusz Nycz.