ROK ŚW. JÓZEFA

Wszystkim wiernym, którzy będą modlić się
w kościołach stacyjnych Archidiecezji Warszawskiej
w Roku św. Józefa oraz tym, którzy będą przyzywać jego wstawiennictwa i opieki z serca błogosławię”
zapewnia kard. Kazimierz Nycz

ODPUSTY
W ROKU ŚW. JÓZEFA

W Roku św. Józefa odpust zupełny można uzyskać pod zwykłymi warunkami (spowiedź, Komunia święta, modlitwa w intencjach papieża) oraz za spełnienie jednego z aktów pobożności:

 • półgodzinne rozważanie Modlitwy Pańskiej (“Ojcze Nasz”)
 • spełnienie uczynku miłosierdzia względem duszy lub ciała,
 • odmówienie części różańca w rodzinie lub przez narzeczonych,
 • codzienne powierzenie pracy opiece św. Józefa i modlitwę za wsta-wiennictwem św. Józefa za poszukujących pracy i bezrobotnych,
 • odmówienie Litanii do św. Józefa lub Akatystu lub innej modlitwy
  w intencji prześladowanych chrześcijan,
 • modlitwę do św. Józefa w dniach: 19 marca – uroczystość św. Józefa, 1 maja – wspomnienie św. Józefa Rzemieślnik, 19. dnia każdego miesiąca i jeden dzień w tygodniu poświęcony św. Józefowi,
 • modlitwę za wstawiennictwem św. Józefa przez osoby starsze
  i chore, które nie mogą wyjść z domu, a także wszystkich, którzy
  z usprawiedliwionych racji nie mogą wyjść z domu
 • odmówienie dowolnej, poprawnie zatwierdzonej modlitwy
  lub uczynienie aktu pobożności na cześć św. Józefa