UWAGA: 

OPŁATA ZA PIELGRZYMKĘ WYNOSI 450 zł

(wzrost o 30 zł). NIESTETY, MUSIELIŚMY PODNIEŚĆ KOSZT PIELGRZYMKI W ZWIĄZKU Z ROSNĄCYMI CENAMI PALIWA ORAZ KOSZTÓW POBYTU I ATRAKCJI. W ZAKRYSTII I KANCELARII MOŻNA WPŁACAĆ DRUGĄ RATĘ (350 zł).

SPOTKANIE PRZED WYJAZDEM
W NIEDZIELĘ 5 CZERWCA PO MSZY o 10.30.

SĄ JESZCZE TRZY WOLNE MIEJSCA.