ORNAT ŚW. RITY

Uszyty został z tkaniny typu adamaszek, pas zdobią róże i krzyż – symbole miłości, poświęcenia i cierpienia.
Ornat to dar czcicieli ufundowany z ofiar składanych na tacę podczas comiesięcznych nabożeństw. Jest używany przy okazji mszy wotywnych o Świętej.