LITANIA I MODLITWA DO ŚW. RITY

Litania i modlitwa do Św. Rity: