KULT ŚW. RITY

Św. Rita z Cascii

Św. Rita z Cascii augustiańska zakonnica z przełomu XIV i XV wieku.
Czczona jest jako patronka spraw trudnych i beznadziejnych.
W kościele Dzieciątka Jezus znajduje się łaskami słynący wizerunek ufundowany przed pięćdziesięciu laty przez p. Halinę Szymanko – matkę Krzysztofa, który za wstawiennictwem Świętej został uzdrowiony z nieuleczalnej choroby.
Każdego 22. dnia miesiąca na Mszę o godz. 18.00 w świątyni gromadzą się licznie czciciele, przynosząc ze sobą róże – symbol piękna i miłości połączonych z cierpieniem.
Parafia otrzymała relikwie od sióstr z klasztoru w Cascii, gdzie po dziś dzień spoczywa nienaruszone ciało Rity.


22 dzień miesiąca – wotywa ku czci św. Rity i nabożeństwo w kaplicy (poświęcenie róż, błogosławieństwo indywidualne, możliwość uczczenia relikwii św. Rity). Intencje do mszy wspólnej można zgłaszać w kancelarii i zakrystii.

Św. Rita z Cascii