Krąg biblijny

Krąg biblijny gromadzi osoby pragnące coraz lepiej poznawać i interpretować Pismo Święte.

Co dwa tygodnie we wtorek
po wieczornej Mszy (18.40) pod opieką ks. Mateusza Nycza grupa pracuje nie tylko nad tekstem biblijnym, ale także poznaje miejsca i realia związane z wydarzeniami opisanymi w Starym i Nowym Testamencie.