[subtitle type=”3″ subtitle_content=”Krąg biblijny „]

Krąg biblijny gromadzi osoby pragnące coraz lepiej poznawać i interpretować Pismo Święte.

Co dwa tygodnie we wtorek
po wieczornej Mszy (18.40) pod opieką ks. Mateusza Nycza grupa pracuje nie tylko nad tekstem biblijnym, ale także poznaje miejsca i realia związane z wydarzeniami opisanymi w Starym i Nowym Testamencie.

NAJBLIŻSZE TERMINY SPOTKAŃ KRĘGU:

  • 13.10.2020, godz. 18.45, kościół
  • 27.10.2020, godz. 18.45, kościół