KOŚCIÓŁ PARAFIALNY

Kościół parafialny Dzieciątka Jezus w swej najprostszej formie – kaplicy na parterze domu – narodził się 18 grudnia 1949 roku.

Pierwszy proboszcz ks. Bronisław Piórkowski, na fundamentach zburzonej podczas powstania warszawskiego kamienicy przy ulicy Czarnieckiego 15 na osiedlu Żoliborz Oficerski rozpoczął budowę niewielkiej kaplicy.
W związku z powiększającą się liczbą wiernych uczestniczących w nabożeństwach wystąpiono o zgodę na budowę większego kościoła w innej lokalizacji, jednak władze komunistyczne nie zgodziły się na to.
W związku z tym ks. Piórkowski, mimo represji karnych, stopniowo rozbudowywał świątynię w głąb ogrodu znajdującego się za kaplicą.
Prace zakończono w 1959 roku.
latach 1973-1977 świątynię rozbudowano według projektu Władysława Pieńkowskiego. Obmurowano i podwyższono o 2 metry ściany, wykonano nowy strop z żelbetowych kasetonów, dobudowano zakrystię, kancelarię i salę katechetyczną.
25 czerwca 2006 roku ks. Prymas Józef Glemp dokonał konsekracji świątyni.

Z zewnątrz od strony ulicy Czarnieckiego kościół wygląda jak dom mieszkalny. Jedynie od strony podwórza widać długi, żelbetowy, postmodernistyczny budynek w kształcie prostopadłościanu, w którym od 1977 roku znajduje się główna nawa świątyni.

Wewnątrz kościoła ściana prezbiterium wykonana jest z surowej cegły. Na jednej ze ścian bocznych znajduje się wykonana w 1979 Droga Krzyżowa autorstwa Hanny Szczypińskiej.

Ołtarz główny wykonano z białego marmuru.
W centrum ściany ołtarzowej umieszczono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, obok krzyż, nad tabernakulum zaś białą gołębicę – symbol Ducha Świętego – a nie o niżej figurę Dzieciątka Jezus.
Przy ołtarzu zawieszono wota dziękczynne. Tabernakulum i ołtarz zostały wykonane według projektu Władysława Pieńkowskiego.
Ambona, autorstwa Jerzego Jarnuszkiewicza i Ireny Czayki, stanowi przykład prostej metaloplastyki z wykorzystaniem symboliki ewangelijnej.

W kościele znajdują się ponadto figury Matki Bożej, św. Józefa z Dzieciątkiem, św. Antoniego oraz obrazy: św. Judy Tadeusza, Narodzenia Pańskiego, Miłosierdzia Bożego, św. Teresy i św. Rity z Cascii.