KONTAKT Z NAMI


KONTAKT

Parafia Rzymskokatolicka Dzieciątka Jezus 


ul. Czarnieckiego 15, 

02-548 Warszawa – Żoliborz

Tel. 22 839 21 68 (w godzinach urzędowania kancelarii)

 

Konto bankowe: 22 1020 1026 0000 1302 0371 4615

Wpłaty opatrzone tytułem: „darowizna na cele kultu” lub „darowizna na cele charytatywne” podlegają odliczeniu od dochodu w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

 

KANCELARIA PARAFIALNA

rano:
wtorek, środy, czwartek, piątki
w godz. 9:00 do 10:30 (dyżur kancelistki)


wieczorem:
poniedziałek, piątek

od 16:30 do 17:30 (dyżur księdza wikariusza)

środa:
od 19:00 do 20:00 (dyżur księdza Proboszcza)


KONTAKT
Tel. kancelarii
– czynny w godzinach pracy 22 839 21 68
Tel. ks. Proboszcza 602 315 705

Wejście do kancelarii od ulicy
Mickiewicza (łącznik z ul. Mierosławskiego).