KONTAKT Z NAMI


KONTAKT

Parafia Rzymskokatolicka Dzieciątka Jezus 


ul. Czarnieckiego 15, 

02-548 Warszawa – Żoliborz

Tel. 22 839 21 68 (w godzinach urzędowania kancelarii)

 

Konto bankowe: 22 1020 1026 0000 1302 0371 4615

Wpłaty opatrzone tytułem: „darowizna na cele kultu” lub „darowizna na cele charytatywne” podlegają odliczeniu od dochodu w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

 

KANCELARIA PARAFIALNA

Czynna rano codziennie w od godz. 9.00 do 10.30 (dyżur kancelistki).


Wieczorem w poniedziałek i piątek
dyżury księży wikariuszy od 16.30 do 17.30.


Wieczorem w środę
dyżur księdza Proboszcza od 19.00 do 20.00.


Tel. 22 839 21 68
(w godzinach urzędowania kancelarii)

Wejście do kancelarii od ulicy – łącznika między Mickiewicza a Mierosławskiego (uliczka z ekobazarkiem).