KONTAKT Z NAMI


KONTAKT

Parafia Rzymskokatolicka Dzieciątka Jezus 


ul. Czarnieckiego 15, 

02-548 Warszawa – Żoliborz

Tel. 22 839 21 68 (w godzinach urzędowania kancelarii)

 

Konto bankowe: 22 1020 1026 0000 1302 0371 4615

Wpłaty opatrzone tytułem: „darowizna na cele kultu” lub „darowizna na cele charytatywne” podlegają odliczeniu od dochodu w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

 

KANCELARIA PARAFIALNA

Kancelaria parafialna przyjmuje interesantów w następujące dni:

Rano:
wtorek, środa i czwartek od 9.00 do 10.30 (dyżur kancelisty),

Wieczorem:
środa od 19.00 do 20.00 (dyżur kapłana),

Pilne sprawy kancelaryjne można załatwiać bezpośrednio po Mszach Świętych zgłaszając się do kapłana lub p. Organisty.

KONTAKT
Telefon kancelaryjny
22 839 21 68

Uwaga! Telefon kancelarii czynny jest wyłącznie w godzinach pracy kancelarii podanych wyżej. Nie korzystamy z poczty głosowej.

Telefon ks. Proboszcza
602 315 705
Uwaga! Prosimy o korzystanie z numeru ks. Proboszcza jedynie w pilnych sprawach, takich jak kwestie pogrzebów, wezwania do chorych i umierających.

Wejście do kancelarii od ulicy Mickiewicza (łącznik z ul. Mierosławskiego).