[subtitle type=”3″ subtitle_content=”Koła Żywego Różańca”]

Spotkania osób należących do róż różańcowych odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca i rozpoczynają się Mszą Świętą o godz. 8.00.
Po niej ma miejsce wspólna modlitwa przed Najświętszym Sakramentem i wymiana tajemnic połączona z nauką formacyjną.


Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Paweł Sobstyl.