GRUPY PARAFIALNE

POZNAJ GRUPY DUSZPASTERSKIE
DZIAŁAJĄCE W NASZEJ PARAFII.

CHÓR PARAFIALNY
CANTORES IESU INFANTIS

ŻYWY RÓŻANIEC

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

PARAFIALNY ODDZIAŁ CARITAS

KRĄG BIBLIJNY

SŁUŻBA LITURGICZNA

Parafia Dzieciątka Jezus w Warszawie

KURS PISANIA IKON
strona w budowie

DOMOWY KOŚCIÓŁ
strona w budowie

NIEWIDZIALNY KLASZTOR
ŚW. JANA PAWŁA II
strona w budowie

GRUPA JÓZEFOWA

Stronawbudowie
Stronawbudowie