Krata w kruchcie

8 listopada została zamontowana w naszym kościele krata. Umożliwi ona dostęp do kruchty przez cały dzień.
Została ufundowana ofiarnością parafian oraz czcicieli św. Rity.