Ikony sierpień 2019

W ostatnim tygodniu sierpnia na plebanii przy ul. Mierosławskiego 6 odbył się kolejny kurs pisania ikon. Zajęcia w formule „intensywnej” (codziennie po cztery godziny) poprowadziła p. mgr Grażyna Malcher. Uczestniczki napisały swoje pierwsze ikony przedstawiające oblicze Chrystusa – Mandylion.
W niedzielę 8 września podczas mszy o 9. błogosławieństwa ikon dokonał opiekun kursu –

 

ks. Mateusz Nycz