Ikony 2020

Poświęcenie ikon odbyło się 2 lutego 2020 r o godz. 9.00.