- 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II

Setną rocznicę urodzin Świętego Papieża w parafii obchodzono w szczególny sposób. W przededniu rocznicy na niedzielnej sumie wspólnota parafialna wyrażała Bogu dziękczynienie za dar życia i pontyfikatu Papieża z dalekiego kraju. W ramach homilii został odczytany okolicznościowy list Prezydium Konferencji Episkopatu Polski, po liturgii zaś ks. Proboszcz Paweł Sobstyl poświęcił nowy obraz przedstawiający św. Jana Pawła II. Wizerunek ten będzie umieszczony w kaplicy św. Józefa.

W sam dzień rocznicy, czyli 18 maja, o godz. 20.20 przed Najświętszym Sakramentem odbyła się modlitwa różańcowa z rozważaniami Świętego Polaka.

Tydzień później, w niedzielę 24 maja, również podczas głównej Mszy Świętej odbyło się wprowadzenie relikwii krwi, które nasza parafia otrzymała od Księdza Stanisława Kardynała Dziwisza. Relikwiarz będzie na stałe wyeksponowany przy nowoufundowanym obrazie w józefowej kaplicy tak, by umożliwić wiernym odpowiednie miejsce do indywidualnej modlitwy.

W dzień Wniebowstąpienia Pańskiego, w uroczystej procesji podczas śpiewu litanii oraz Papieża Rodzin wniosła rodzina pp. Jastrzębskich, zaś relikwie Ksiądz Proboszcz. Liturgię uświetniła asysta liturgiczna oraz śpiewy chóru Cantores Iesu Infantis. Dekoracje na obydwie te uroczystości wykonała nasza zakrystianka
s. Ludmiła CSSJ.

Spotkało nas także miłe zaskoczenie – Niedziela warszawska oddelegowała jednego ze swoich reporterów, by opisał całą celebrę w okolicznościowym obszernym artykule, który został opublikowany w internecie razem z bogatym fotoreportażem.