[distance type=”3″][subtitle type=”5″ subtitle_content=”DUSZPASTERZE”]
[ourteam img=”11433″ name=”Ks. dr Mateusz Nycz” title=”Wikariusz” text=”Wikariusz parafii Dzieciątka Jezus od 2018 roku.”]
[ourteam img=”11434″ name=”Ks. Kan. Paweł Sobstyl” title=”PROBOSZCZ” text=”Od 1 lipca 2018r. mianowany proboszczem parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.
Duszpasterz Węgrów w Archidiecezji Warszawskiej.”]
[ourteam img=”11431″ name=”Ks. Mariusz Żołądkiewicz ” title=”Wikariusz” text=”Wikariusz parafii Dzieciątka Jezus od 2018 roku.”]
[ourteam img=”11430″ name=”Ks. dr Andrzej Persidok ” title=”Rezydent ” text=”Wykładowca WMSD i PWTW”]
[ourteam img=”11429″ name=”Ks. Kan. Paweł Piotrowski ” title=”Rezydent ” text=”Proboszcz parafii Dzieciątka Jezus w latach 2004-2018″]
[distance type=”4″]