DUSZPASTERZE

Ks. dr Mateusz Nycz

Wikariusz

Wikariusz parafii Dzieciątka Jezus od 2018 roku.

Ks. Kan. Paweł Sobstyl

PROBOSZCZ

Od 1 lipca 2018r. mianowany proboszczem parafii Dzieciątka Jezus na Żoliborzu.
Duszpasterz Węgrów w Archidiecezji Warszawskiej.

Ks. Mariusz Żołądkiewicz

Wikariusz

Wikariusz parafii Dzieciątka Jezus od 2018 roku.

Ks. dr Andrzej Persidok

Rezydent

Wykładowca WMSD i PWTW

Ks. Kan. Paweł Piotrowski

Rezydent

Proboszcz parafii Dzieciątka Jezus w latach 2004-2018