Caritas

Parafialny oddział Caritas powstał w listopadzie 2018 r. i został oficjalnie zarejestrowany przez podpisanie umowy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej w marcu 2019. Dzięki temu, oddział parafialny ma osobowość prawną, zatem może pozyskiwać środki na cele statutowe prowadząc kwesty, kiermasze, zbiórki żywności czy np. kawiarenkę parafialną. Caritas popularyzuje także postawę chrześcijańskiej dobroczynności i umiejętności dzielenia się z uboższymi braćmi w wierze. Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Paweł Sobstyl.

siedziba Caritas: ul. Mierosławskiego 6, 

dyżur: środa 18.00 – 19.00.

 

Konto bankowe: 22 1020 1026 0000 1302 0371 4615

Wpłaty opatrzone tytułem: „darowizna na cele charytatywne” podlegają odliczeniu od dochodu w rozliczeniu z Urzędem Skarbowym.

Ofiary na działanie Caritasu można składać w kościele do skarbony św. Antoniego.

 

W imieniu Podopiecznych składamy serdeczne „Bóg zapłać” za każdą okazaną życzliwość, otwartość i hojność.