Caritas

Parafialny oddział Caritas powstał w listopadzie 2018r.

Prowadzi akcje charytatywne, z których dochód jest przeznaczany na organizację pomocy dla potrzebujących.
Caritas popularyzuje także postawę chrześcijańskiej dobroczynności i umiejętności dzielenia się z uboższymi braćmi w wierze.


Opiekunem grupy jest ks. Proboszcz Paweł Sobstyl.