BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest jednym z sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby swoją wiarę mężnie wyznawał, bronił jej oraz postępował według jej zasad. Szafarzem sakramentu bierzmowania jest biskup, który udziela go odpowiednio przygotowanym kandydatom, namaszczając głowę bierzmowanego olejem Krzyżma Świętego i wypowiadając słowa: “N.N. przyjmij znamię daru Ducha Świętego”.

Kapłanem odpowiedzialnym za przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii jest ks. Mateusz Nycz.

Bierzmowanie w roku 2020  odbędzie się
we
wtorek 20 października
podczas Mszy Świętej o godz. 18.00.
Szafarzem Sakramentu Bierzmowania będzie
Jego Ekscelencja
Ksiądz Biskup Michał JANOCHA
biskup pomocniczy warszawski