Święto Chrztu Pańskiego – 10 stycznia 2021 r.

1. Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego i rozpoczyna okres zwykły w ciągu roku. Zgodnie z tradycją dekoracje pozostaną w kościele do dnia 2 lutego. Kolędy będą śpiewane na koniec Mszy.
2. Dziś o 19.00 w kościele katecheza dla dorosłych.
3. Do 18 stycznia sprawy kancelaryjne prosimy załatwiać w dni powszednie bezpośrednio po Mszach Świętych o 8.00 i 18.00.
4. W poniedziałek 18 stycznia o godz. 19.00 w kościele odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci komunijnych.
5. Wizyta duszpasterska, czyli „Kolęda”, rozpocznie się po „kwarantannie narodowej”, tj. 18 stycznia. Harmonogram mszy kolędowych wywieszony jest w kruchcie oraz na gablocie przy szopce przed kościołem.
Osoby zainteresowane kolędą w tradycyjnej formie proszone są o kontakt z ks. Proboszczem lub złożenie zgłoszenia w zakrystii.